بازی کارتی شاه دزد وزیر

دزد یا شاه؟ جلاد یا داروغه؟ رعیت یا وزیر؟

چه کسی دروغ در آستین دارد و چه کسی راست می گوید؟

در مورد نقشتان ادعا کنید و ادعای واهی دیگران را نقش بر آب کنید.

با دقت و هوشمندی سکه ها را از آن خود کنید و برنده شوید.

دانلود دفترچه راهنما
<

© ۲۰۱۸ تمامی حقوق برای وب سایت فربود انگاره واقعیت خیال محفوظ می باشد